Privacybeleid

Omdat we ons aan regels en wetten houden

VA Buro vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@vaburo.nl

Artikel 1 Wie zijn wij?

VA Buro is een vof, gevestigd te (1742 PB) Schagen aan De Langeloop 12e. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74200313. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar. Jouw inloggegevens zullen wij direct verwijderen na de uitvoering van onze opdracht.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin screenshots van de ontwerpen voor jouw bedrijf. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij bewaren deze foto’s onbeperkt in ons archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, profielfoto, browser en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. We zullen deze gegevens verwijderen na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar bewaren.

VA Buro heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van jouw IP-adres wordt gemaskeerd. Jouw gegevens worden niet gedeeld.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken waar wij inzicht toe hebben via onze klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze opdrachtgevers waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij VA Buro om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van VA Buro, kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@vaburo.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

VA Buro zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@vaburo.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens om gaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.